جهت جلب رضایت و رفاه حال و پاسخگویی بیشتر به شما مشتریان عزیز تایم کاری شعبه هاشمیه اپل استور ابریشمی در ماه اسفند اینگونه است :

تمامی روزها از ساعت ۱۰ الی ۲۴

تایم کاری جمعه ۱۷ الی ۲۲

منتظر تشریف فرمایی شما هستیم.